Strokekompetens - certifiering, inriktning rehabilitering

För alla yrkesprofessioner som behandlar strokepatienter.

Utbildningstillfällen

Utbildningen omfattar fyra fysiska träffar, resten är på distans.

Alla platser är nu fyllda, övriga anmälningar kommer att hamna på reservplats.

2022

  • 10 oktober

2023

  • 11 januari (grupp 1) 
  • 16 januari (grupp 2)
  • 18 april (grupp 1)
  • 24 april (grupp 2)
  • 4 oktober

Om utbildningen Webb-SKU

För att höja kvaliteten på strokevården har SKRs Nationella Programråd för Stroke tillsammans med STROKE-Riksförbundet uppdaterat och vidareutvecklat den tidigare kompetensutbildningen som bedrivits på olika strokeenheter i landet. Det nya upplägget, som fått namnet Webb-Strokekompetensutbildning (Webb-SKU), utgår från teamet som resurs och bygger på samverkan mellan olika lokala vårdnivåer.

Utvecklingsansvariga

Webb-SKU har utvecklats av ett stort antal personer på landets olika strokeenheter. Innehållet har förankrats i en styrgrupp med representanter från de olika delarna i vårdkedjan. Materialet har sedan producerats av personer med specialistkompetens inom respektive område.

Mer tillgängligt innehåll

Innehållet, som har samma utgångspunkter som den tidigare Stroke-kompetensutbildningen, är uppdaterat och gjort mer tillgängligt. Ett mål är att underlätta genomförandet av strokeutbildningen genom teoretiska delar/innehåll finns som inspelade föreläsningar. Det webbaserade upplägget medför att utbildningsresurser kan samordnas nationellt och erbjudas samtliga delar i vårdkedjor över hela landet.

Avsedd för hela strokevårdkedjan

Webb-strokeutbildningen är nu, liksom tidigare, avsedd för alla yrkeskategorier i hela vårdkedjan som arbetar med strokepatienter och finns med tre inriktningar; mot akut strokevård, mot rehabilitering och mot kommunal vård och omsorg (innefattar primärvård och personliga assistenter). 

Leds av lokalt utbildningsansvarig

Utbildningen leds av en lokalt utbildningsansvarig på den arbetsplats som vill starta en utbildning lokalt t ex på en strokeenhet, en vårdcentral eller ett äldreboende. 

Mål och innehåll

Webb-SKU:s mål är att ge grundläggande kunskaper, förståelse, färdigheter samt värderingsförmåga som är nödvändig för att kunna handha patienter med stroke/TIA inom olika delar av strokevårdkedjan (akutvård, rehabiliteringsenheter, primärvård eller kommunal vård).

Anmäl dig här

Godkänn villkor

När du fyller i formulär för anmälan på webbplatsen behandlar och sparar Region Dalarna dina personuppgifter till dess att utbildningen ägt rum, därefter rensar vi uppgifterna. Dina uppgifter kommer inte lämnas till extern part. Meddela webb.redaktionen@regiondalarna.se om du önskar att vi raderar uppgifterna tidigare. Kontakta regionens dataskyddsombud om du har frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter eller vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, e-post: dataskyddsombud@regiondalarna.se

Kontakt

Ante KarlssonAssistent

Telefon: 023-49 03 02
E-post: ante.karlsson@regiondalarna.se

Ulrika Nelzén SievertssonChef

Telefon: 023-49 03 88
E-post: ulrika.nelzen@regiondalarna.se

Dela:

Hade du nytta av informationen?