Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Verksamhetsförlagd utbildning för sjuksköterskor

Kompetenscentrum ger verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för sjuksköterskor.

Den verksamhetsförlagda utbildningen ges på högskolenivå inom sjuksköterskeprogrammet i samarbete med Högskolan Dalarna. Utbildningen är reglerad i lokala avtal och en ny handledningsmodell håller på att utformas. 

Samarbete med högskolan

Regionen samverkar med Högskolan Dalarna i VFU-frågor och  administrerar också tillsammans studenternas medverkan i olika förbättringsarbeten inom sjukvården.

Dela:

Ulrika Nelzén SievertssonStudierektor

Telefon: 023-49 03 88
E-post: ulrika.nelzen@regiondalarna.se

Christin LuthmanPraktikplatssamordnare

E-post: christin.luthman@regiondalarna.se

Hade du nytta av informationen?