Landstinget Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Landstinget ger verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för sjuksköterskor.

Den verksamhetsförlagda utbildningen ges på högskolenivå inom sjuksköterskeprogrammet i samarbete med Högskolan Dalarna. Utbildningen är reglerad i lokala avtal och en ny handledningsmodell håller på att utformas.

Samarbete med högskolan

Landstinget samverkar med Högskolan Dalarna i VFU-frågor och  administrerar också tillsammans studenternas medverkan i olika förbättringsarbeten inom sjukvården.

Dela:

Ulrika Nelzén SievertssonStudierektor

Telefon: 023-49 03 88
E-post: ulrika.nelzen@ltdalarna.se

Lena TronesPraktikplatssamordnare

Telefon: 072-083 62 04
E-post: lena.trones@ltdalarna.se

Hade du nytta av informationen?