LAG diabetes/Diabetesrådet

Dalarnas diabetesråd ska verka för att personer med diabetes får en god och säker vård. Diabetesrådets övergripande syfte är att arbeta för kunskapsbaserad, säker, jämlik och effektiv diabetesvård i länet.

Diabetesrådets medlemmar består av diabetessjuksköterska, läkare, dietist och fotterapeut. Representation finns även från patientföreningen. Medlemmarna är nominerade utifrån kriterierna: inneha god erfarenhet och kompetens av diabetesvård, inneha förtroende inom diabetesprofessionen och ha ett intresse och vilja till förbättringsarbete.

Rådet träffas 2-3 gånger per termin. Därutöver anordnas inspirationsdagar och nätverksträffar, utformas informationsmaterial till yrkesverksamma och patienter samt bedrivs uppsökande verksamhet till diabetesteamen på vårdcentraler och medicinmottagningar. Rådet har även ett nära samarbete med Dalarnas läkemedelskommitté.

Dela:

Hade du nytta av informationen?