Sjukvårdsregional nivå

Inom Sjukvårdsregion Mellansverige finns etablerade Regionala programområden (RPO grupper) och regionala samverkansgrupper (RSG grupper).

Inom varje RPO / RSG grupp finns en eller flera representanter från Region Dalarna och i vissa grupper kommunrepresentanter.

RPO Akut vård

Tomas Ehrs
E-post: tomas.ehrs@regiondalarna.se

RPO Barn och ungdomars hälsa

Anders Grawé
E-post: anders.grawe@regiondalarna.se

Kristin Lindblom
E-post: kristin.lindblom@regiondalarna.se

RPO Cancersjukdomar (RCC)

Helena Hellström
E-post: helena.hellstrom@regiondalarna.se

RPO Endokrina sjukdomar

Peter Hammarström
E-post: peter.hammstrom@regiondalarna.se

Hjärt- och kärlsjukdomar

Kristina Hambraeus
E-post: kristina.hambraeus@regiondalarna.se

RPO Hud- och könssjukdomar

Martin Kropp
E-post: martin.kropp@regiondalarna.se

RPO Infektionssjukdomar

Erik Degerman
E-post: erik.degerman@regiondalarna.se

Anna-Karin Meissner
E-post: anna-karin.meissner@regiondalarna.se

RPO Kirurgi och Plastikkirurgi

Representanter saknas

RPO Kvinnosjukdomar förlossning

Agneta Romin
E-post: agneta.romin@regiondalarna.se

RPO Levnadsvanor

Yvonne Lowert
E-post: yvonne.lowert@regiondalarna.se

RPO Lung- och allergisjukdomar

Jon Goenechea
E-post: jon.goenechea@regiondalarna.se

RPO Mag- och tarmsjukdomar

Marcel Sadeghi
E-post: marcel.sadeghi@regiondalarna.se

Daniel Sjöberg
E-post: daniel.sjoberg@regiondalarna.se

RPO Medicinsk diagnostik

Representanter saknas

RPO Nervsystemets sjukdomar

Martin Othozon
E-post: martin.othozon@regiondalarna.se

RPO Njur- och urinvägssjukdomar

Mattias Tejde
E-post: mattias.tejde@regiondalarna.se

Thomas Gunne
E-post: thomas.gunne@regiondalarna.se

RPO Perioperativ vård, intensivvård, transplantation

Representanter saknas

RPO Primärvårdsrådet

Roger Larsson
E-post: roger.larsson@regiondalarna.se

Karin Florén
E-post: karin.floren@regiondalarna.se

RPO Psykisk hälsa

Jeanette Hjortsberg
E-post: jeanette.hjortsberg@regiondalarna.se

RPO Rehab, HAB, försäkringsmedicin

Marie-Louise Liljergren
E-post: marie-louise.liljergren@regiondalarna.se

RPO Reumatiska sjukdomar

Thomas Husmark
E-post: thomas.husmark@regiondalarna.se

Elin Löfberg
E-post: elin.lofberg@regiondalarna.se

RPO Rörelseorganens sjukdomar

Roger Skogman
E-post: roger.skogman@regiondalarna.se

RPO Sällsynta sjukdomar

Ida Döl
E-post: ida.dol@regiondalarna.se

RPO Tandvård

Birgitta Nordström
E-post: birgitta.e.nordstrom@regiondalarna.se

RPO Äldre hälsa

Lotta Jansson
E-post: lotta.jansson@regiondalarna.se

RPO Ögonsjukdomar

Åke Fridman
E-post: ake.fridman@regiondalarna.se

RPO Öron- näsa- halssjukdomar

Susanna Berglund
E-post: susanna.berglund@regiondalarna.se

Anna Andersson
E-post: anna.andersson@regiondalarna.se

RSG Uppföljning och Analys

Tobias Dahlström
E-post: tobias.dahlstrom@regiondalarna.se

Erik De Geer
E-post: erik.degeer@regiondalarna.se

RSG Medicinteknik

Heiko Scharaf
E-post: heiko.scharaf@regiondalarna.se

RSG Läkemedel

Gunnar Domeij
E-post: gunnar.domeij@regiondalarna.se

RSG Patientsäkerhet

Åsa Hansson
E-post: asa.hansson@regiondalarna.se

RSG Stöd för utveckling

Jeanette Hjortsberg
E-post: jeanette.hjortsberg@regiondalarna.se