Landstinget Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Laboratoriemedicinska rådet

Laboratoriemedicinska rådets uppgift är att föra en dialog om laboratoriemedicinsk verksamhet mellan hälso- och sjukvården och sjukhuslaboratorierna som stöd för optimalt utnyttjande av resurser.

Rådet är just nu vilande.

Rådet beslutar om riktlinjer för vårdnära analyser och är en rådgivande instans för verksamhetschefer vid önskemål om ny vårdnära analys. Rådet samordnar instrumentupphandling för vårdnära analyser och skapar rutiner för kvalitetssäkring av analysverksamhet i hälso- och sjukvården. Rådet ger dessutom förslag på tolkning i laboratoriemedicinska frågor och anordnar  utbildningsseminarier för primärvården.

Medlemmar

  • Laborerande personal i hälso- och sjukvården
  • Läkare i primärvården
  • Kontaktperson för kommunsköterskor
  • Kontaktpersoner, BMA, inom klinisk kemi och mikrobiologi
  • Ansvarig inom klinisk kemi för vårdnära analysverksamhet
  • Läkare från klinisk kemi och klinisk mikrobiologi
  • Lab.informatör
  • Medicinteknisk ingenjör, adjungeras vid behov

Dela:

Hade du nytta av informationen?