Labnytt nr 10 - 2023

Nyhet – 12 september 2023, kl. 13:46

Nytt nummer av Labnytt med viktig information rörande provtagning och analyser, se rubriker här

  • Ändrad rutin för centrifugering
  • Centrifugering vid infrysning av koagulationsprover
  • Tularemi (harpest)

Läs mer i Labnytt 10 - 2023

Tillbaka