Patientinstruktioner

Instruktioner att lämna till patienter som själva ska ta prover samt instruktioner för vårdpersonal.

Avföringsprov för bakterieodling (pdf, 1 sida)

Avföringsprov för helicobakter pylori (pdf, 1 sida)

Avföringsprov Clostridioides difficile (pdf, 1 sida)

Avföringsprov för cystor och maskägg (pdf, 1 sida)

Avföringsprov för kalprotektin (pdf, 2 sidor)

Avföringsprov för kalprotektin endast flytande avföring (pdf, 1 sida)

Calprotectin (Kalprotektin) in faeces (pdf, 2 pages)

Hemprovtagning av HbA1c (pdf, 2 sidor)

Provtagning för blod i avföring, F-Hb (pdf, 1 sida) För utskrift, spara en kopia och skriv ut den sparade kopian.

Självprovtagning klamydia-gonorré kvinnor (pdf, 1 sida)

Spermaanalys vid infertilitet (pdf, 1 sida)

Spermaanalys vid sterilisering (pdf, 1 sida)

Stickprov: Urinprov för Albumin/Kreatininkvot, urinsticka och graviditetstest  (pdf, 1 sida)

Tidsbestämd urinsamling, kortare än ett dygn (pdf, 1 sida)

Urinprov för bakterieodling (pdf, 1 sida)

Urinsamling under ett dygn (pdf, 1 sida)

Urinsamling till 5-HIAA-analys (extern länk)


Metodbeskrivningar

Glukoselimination per os, venös provtagning (pdf, 5 sidor)


Instruktionsblanketter 

Urinprovtagning med vakuumrör (pdf, 2 sidor)

Utlämning av provtagningsmateriel (pdf, 2 sidor)

Instruktioner vid sterilisering (pdf, 1 sida)


F-Hb, olika språk

F-Hb arabiska (pdf, 1 sida)

F-Hb bosniska/serbokroatiska (pdf, 1 sida)

F-Hb engelska (pdf, 1 sida)

F-Hb finska (pdf, 1 sida)

F-Hb franska (pdf, 1 sida)

F-Hb italienska (pdf, 1 sida)

F-Hb kurdiska (pdf, 1 sida)

F-Hb ryska (pdf, 1 sida)

F-Hb somaliska (pdf, 1 sida)

F-Hb spanska (pdf, 1 sida)

F-Hb turkiska (pdf, 1 sida)

F-Hb tyska (pdf, 1 sida)

Hade du nytta av informationen?