Aceton, P-

  • Klinisk kemi

Ketoner

Laboratorium

Klinisk kemi Falun

Remiss/beställning

TakeCare-beställning inom Region Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi, ÖVRIGT

Provtagningsmateriel

Rör med Li-heparin och gel, mintgrön propp

Provtagning

Tvätta ej huden med sprit före provtagning

Venprovtagning

Minsta provmängd

Om patienten är svårstucken godtas 2 ml venblod (2 cm blod i röret)

Kommentar

Generell hantering av rör efter provtagning

Akutanalys

Ja

Förväntad svarstid

Akutprov med förväntad svarstid inom 90 minuter

Biobanksprov

Nej

Ackrediterad

Nej

Ref.intervall

<2 mmol/L

Indikation:

Misstanke om ketoacidos

Tolkning:

Förhöjd vid

- svält

- anorexi och kräkningar

- obehandlad diabetes (diabetes ketoacidos)

Bakgrundsinformation:

Bildning av ketonkroppar (acetoättiksyra, 3-hydroxismörsyra, aceton) från fria fettsyror äger rum i levern. Lipolys med frisättning av fria fettsyror till plasma och ketogenes är hormonreglerad och stimuleras av en hög glukagon-/insulinkvot. Alla ketoner, utom aceton, är energisubstrat för de flesta vävnader. Höga nivåer av ketoner kan påverka syra-basbalansen pga sin sura karaktär, vilket kan ge acidos liksom natrium- och vätskeförluster.

Aceton kan till skillnad från övriga ketoner inte omsättas utan elimineras långsamt genom lungor eller via njurar.

Metod: Gaskromatografi FID

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?