ALAT, P-

  • Klinisk kemi

Alaninaminotransferas

Laboratorium

Klinisk kemi Avesta, Falun och Mora

Remiss/beställning

TakeCare-beställning inom Region Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi

Provtagningsmateriel

Rör med Li-heparin och gel, mintgrön propp

Provtagning

Venprovtagning

Minsta provmängd

Om patienten är svårstucken, godtas 2 ml venblod (2 cm blod i röret).

Kommentar

Generell hantering av rör efter provtagning

Akutanalys

Ja

Biobanksprov

Nej

Ackrediterad

Ja

Ref.intervall

< 1 vecka:  Saknas
1 vecka-8 år:   < 0,54 µkat/L
9-18 år:  < 0,70 µkat/L
> 18 år:  Kvinnor:  < 0,76 µkat/L,    Män:  < 1,11 µkat/L

Metodinformation (Åtkomst endast inom Region Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)

Dela:

Hade du nytta av informationen?