Albumin, Csv-

  • Klinisk kemi

Albumin i cerebrospinalvätska

Laboratorium

Klinisk kemi Falun

Remiss/beställning

TakeCare-beställning inom Region Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi

Provtagningsmateriel

Csv= Polypropylenrör 10 ml med gul skruvpropp.

 

Rör med Li-heparin med gel, mintgrön propp, för bestämning av P-Albumin.

Provtagning

1,5 ml cerebrospinalvätska och ett rör för P-Albumin tas samtidigt. Lämnas omedelbart till Kem lab.
Med fördel lämnas två rör, märkta i tappningsordning, även om stickblödning inte förekommer. Dessa rör räcker även till övriga analyser för Csv: Celler, Glukos och Laktat.

Minsta provmängd

2 ml

Kommentar

Ingår i Csv/P-Albuminkvot. Hållbart en vecka i kylskåp.

Akutanalys

Ja

Biobanksprov

Nej

Ackrediterad

Nej

Ref.intervall

Prematura:

27-32 v <1790 mg/L
32-36 v <1750 mg/L
36–40 v <1100mg/L

0-1 v  < 740 mg/L
1 v-1 mån  < 610 mg/L
1 mån-3 mån  < 450 mg/L
3 mån-14 år  < 220 mg/L
15-29 år  < 260 mg/L
30-39 år  < 280 mg/L
40-49 år  < 320 mg/L
≥50 år  < 400 mg/L

Metod: Immunokemisk, Turbidimetri

Metodinformation (Åtkomst endast inom Region Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)

Intern information för laboratoriet

Centrifugera röret EFTER cellräkning i 2000 XG i 5 minuter och häll av i ett nytt rör, förvaras i kylskåp.

Undantag
Prover på följande kroppsvätskor (Asc-, Csv-, Ledv-, Pleura-, dygnsU-, PD- och PET) är ofta svåra / omöjliga att ta om och skall därför alltid analyseras även om hållbarhet, rörtyp och liknande inte uppfyller våra preanalytiska krav.
Om provet är för gammalt eller taget i fel rör analyseras det utan att godkännas i LIS.
Resultat ska bedömas av labläkare innan det delges kund.

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?