Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Albumin, dU-

  • Klinisk kemi

Albumin i dygnsurin

Laboratorium

Klinisk kemi Falun

Remiss/beställning

TakeCare-beställning inom Region Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi

Provtagningsmateriel

Samlingskärl för dygnsurin

Vakuumrör för urinanalys, beige propp.

Provtagning

6 mL urin av blandad, mätt dygnsmängd.
Hållbarhet upp till 1 vecka i rumstemperatur.
Ange tidsintervall och urinmängd i mL på remissen.

Minsta provmängd

6 mL urin av dygnsmängd

Akutanalys

 Ja

Biobanksprov

Nej

Ackrediterad

Nej

Ref.intervall

 < 20 mg/d 

Indikation:

Bedömning av förekomst av mikroangiopati. Behandlingskontroll vid diabetes, hypertoni, ateroskleros. Uppföljning och diagnos av akut/subakut glomerulär njursjukdom.

Tolkning:

Låggradig albuminuri (25-100 mg/dygn) ses, förutom vid glomerulusskada, vid:

  • fysisk aktivitet
  • febertillstånd
  • uttalad inflammation
  • hjärtsvikt

Höggradig albuminuri vid:

  • uttalad glomerulusskada (ökad permeabilitet)

Bakgrundsinformation:

Normalt filtreras en mycket liten mängd albumin över glomeruli, denna mängd återresorberas helt av friska njurtubuli.
Vid skada på glomeruli uppstår läckage. Mängden albumin i urinen beror ffa på graden av permeabilitetsrubbning, på antalet skadade men fungerande glomeruli, samt på albuminhalten i plasma. Utveckling av albuminuri i vila är en känslig indikator på generell angiopati vid diabetes och hypertoni.

Metod: Immunokemisk, Turbidimetri

Metodinformation (Åtkomst endast inom Region Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)

Intern information för laboratoriet

Hållbarhet: 1 vecka rumstemperatur. 1 månad kylskåp.

Undantag
Prover på följande kroppsvätskor (Asc-, Csv-, Ledv-, Pleura-, dygnsU-, PD- och PET) är ofta svåra / omöjliga att ta om och skall därför alltid analyseras även om hållbarhet, rörtyp och liknande inte uppfyller våra preanalytiska krav.
Om provet är för gammalt eller taget i fel rör analyseras det utan att godkännas i LIS.
Resultat ska bedömas av labläkare innan det delges kund.

 

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?