Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Albumin/Krea-kvot

  • Klinisk kemi

Albumin/Kreatinin-kvot i urin

Laboratorium

Klinisk kemi Falun

Remiss/beställning

TakeCare-beställning inom Region Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi

Provtagningsmateriel

Vacuumrör för urinanalys (lämnas ej till patient)

Om provet ska tas hemma lämnas/skickas urinprovtagningsburk med lock för vakuumrör,

alternativt plaströr med skruvlock, till patienten tillsammans med provtagningsinstruktion

Provtagning

6 mL morgonurin eller 6 mL stickprov

Minsta provmängd

6 mL 

Akutanalys

Ja

Biobanksprov

Nej

Ackrediterad

Nej

Ref.intervall

< 3,0 g/mol, gäller morgonurin

< 5,0 g/mol, gäller stickprov

Indikation:

Uppföljning av diabetes.

Tolkning:

Se text för dU-Albumin.

Bakgrundsinfo:

Se text för dU-Albumin.
Beräknas som kvoten mellan koncentrationen albumin och kreatinin i urin. Till skillnad från dU-albumin, påverkas ej detta mått av diuresen eller av svårigheten att göra exakta urinsamlingar.
Används till att följa permeabilitetsrubbningen under ett sjukdomsförlopp. Kvoten är positivt korrelerad till insjuknande i kardiovaskulär sjukdom och död.

Metod: Beräknat

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?