Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Ammonium, P-

  • Klinisk kemi

Ammoniumjon,

Laboratorium

Klinisk kemi Falun 

Remiss/beställning

TakeCare-beställning inom Region Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi, ÖVRIGT

Provtagningsmateriel

Rör med EDTA, lila propp.

(Undantagsvis Mikrorör med EDTA, lila propp).

Kyls på isbad före och efter provtagning.

Provtagning

Kontakta kem lab (Avesta, Falun, Ludvika, Mora) för att komma överens om provtagningstid eftersom hållbarhetstiden för provet är kort.

Analysen kräver förberedelser på lab, invänta därför klartecken från aktuellt kem lab innan provet tas!

EDTA röret ska vara väl kylt innan provet tas och transporteras i isbad till laboratoriet. Ta prover på isbad

Provet ska helst tas utan stas och röret vara fyllt.

Provet ska anlända till labbet högst 20 min efter provtagningen för att omedelbart kylcentrifugeras. 

Plasma ska frysas och transporteras fryst! 

Venprovtagning 

Minsta provmängd

Vakuumrör fylls tills vakuum tar slut. (Mikrorör minst 300 µL helblod). 

Kommentar

Generell hantering av rör efter provtagning  

Akutanalys

Ja

Biobanksprov

Nej

Ackrediterad

Nej

Ref.intervall

11-32 µmol/L

Indikation:

Utredning av encefalopati eller koma med okänd orsak. Utredning och behandlingskontroll vid leverencefalopati. Utredning av nyfödda med kräkningar eller neurologiska förändringar.

Tolkning:

Höga värden ses vid levercirrhos, hepatisk och diabetes koma, leverencefalopati, hepatit, portacava shunt, gastrointestinal blödning, Reyes syndrom mm. Falskt förhöjda värden syns vid hemolys, långvarig stas eller för lång tid mellan provtagning och analys.

Bakgrundsinfo:

Aminosyror, som inte behövs för syntes av proteiner, bryts ned av levern. Aminogruppen frigörs som ammoniumjon som omvandlas till urea via ureacykeln som är kroppens enda sätt att ta hand om ammoniumjon. Ammoniumjon genereras av bakterier i tarmen från protein i föda som också omvandlas till urea i levern via ureacykeln.

Hos patienter med porta cava shunt eller vid fall av grav leversvikt kommer ammonium från tarmen in i systemisk cirkulation och serumhalten av ammoniumjon stiger. Sällsynta ärftliga defekter i ureacykeln ger upphov till höga halter av plasma ammoniumjon hos nyfödda.

Ammoniumjon är toxisk och associeras till encefalopati - vilket kan leda till medvetenhetssänkning, koma och bestående hjärnskador. Även om det troligtvis finns flera ämnen än ammonium som orsaker leverencefalopati korrelerar sjukdomsgrad väl med plasma koncentrationen av ammoniumjon

Metod: Absorbans

Metodinformation (Åtkomst endast inom Region Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)
Intern information

Intern information för laboratoriet

Avdelningen kontaktar kem.lab för att komma överens om provtagningstid pga kort hållbarhet för provet.
När avdelningen har tagit kontakt ska kylcentrifugen startas (Falun: och reagens sättas i analysinstrumentet. Metoden kalibreras och kontroller mäts). När allt är klart meddelas avd att provet kan tas.
Plasman överförs omgående till ett annat rör och kan förvaras i kyl i 2 h innan analys. Om provet tas utanför Falun ska plasman frysas direkt och transporteras fryst till laboratoriet i Falun.

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?