Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Antitrombin, P-

  • Klinisk kemi

Laboratorium

Klinisk kemi Falun

Remiss/beställning

TakeCare-beställning inom Region Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi

Provtagningsmateriel

Rör med Na-citrat för koagulation, ljusblå propp

Provtagning

Viktigt att ange provtagningstid på remissen

Venprovtagning

Minsta provmängd

3,0 mL

Kommentar

Hållbarhet: Centrifugeras 5 min vid 2400 x G inom 2h efter provtagning.

Ocentrifugerat prov hållbart i rumstemp i 2 timmar

Centrifugerat prov ej avskiljd plasma hållbart i rumstemp i 4 timmar.

Avskiljd plasma hållbar i rumstemp i 4 timmar, i kyl 4 timmar och fryst (-20°) 1 månad.

Innan frysförvaring ska provet recentrifugeras. Detta innebär att man centrifugerar provet 2 gånger 15 minuter vid 2400 x G.

Plasma hälls av till nytt rör innan och efter omgång 2

Akutanalys

Ja

Biobanksprov

Nej

Ackrediterad

Ja

Ref.intervall

<1 mån:  - kIE/L

övriga: 0,80-1,20 kIE/

Indikation:

Trombosutredning Misstanke om DIC Kontroll av patienter som erhåller antitrombinkoncentrat

Tolkning:

Sänkt vid:

  • Hereditär brist
  • Leverskada
  • DIC
  • Intag av orala antikonceptionsmedel

Bakgrundsinfo:

Antitrombin syntetiseras i levern. Det motverkar koagulation genom att inhibera trombin och koagulationsfaktorerna IXa, Xa, XIa och XIIa. Heparin ökar hastigheten med vilken antitrombin hämmar trombin ca 1000 gånger.
Ärftlig heterozygot brist på antitrombin medför att man har 40-60 % av normal antitrombinkoncentration och är associerat med ökad risk för venös trombossjukdom. Nyfödda har låg antitrombinkoncentration i plasmaMetod: Kromogenisk

Metodinformation (Åtkomst endast inom Region Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)

Intern information för Laboratoriet

Hållbarhet efter provtagning, centrifugering mm se Centuridokument 8249.

 

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?