Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Apixaban, P-

  • Klinisk kemi

Eliquis, Antitrombotiska läkemedel, NOAK (Nya orala antikoagulantia)

Laboratorium

Klinisk kemi Falun

Remiss/beställning

TakeCare-beställning inom Region Dalarna. 

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi. Ange provtagningstid på remissen.

Provtagningsmateriel

Rör med Na-citrat för koagulation, ljusblå propp, svart ring

Provtagning

Fyll röret till angiven nivåmarkering. Vid venprovtagning med Butterflynål ska ett rör utan tillsats "slaskrör" tas före Na-citratröret, för att säkerställa att röret fylls till angiven nivåmarkering. Lämnas omedelbart till kemlab!

Venprovtagning

Minsta provmängd

Fyll röret till angiven nivåmarkering.

Kommentar

Hållbarhet efter provtagning. Gäller centrifugerat och avhällt prov:
Obehandlad patient - 1 h i rumstemp, 3 h i kyla.
Behandlad patient - 1 h i rumstemp, 1 h i kyla.
Förvaring: >1h = Frys, 1 månad.

Obs! Dubbelcentrifugering av provet ska göras innan eventuell infrysning och skickning till Falun.

Om provet ska frysas: Centrifugera: 2000-2400 g i 15 minuter. Efter första centrifugeringen pipetteras plasman över till nytt plaströr och centrifugeras 15 minuter igen. Den omcentrifugerade plasman pipetteras över till nytt plaströr före infrysning.

Provet ska skickas fryst.

Akutanalys

Ja

Biobanksprov

Nej

Ackrediterad

Nej

Ref.intervall

För bedömning se FASS alternativt Läkemedelsverkets dokument Koncentrationsbestämning av NOAK; när, hur, varför? (extern länk)

P-Eliquis

Indikation:

Behandling med apixaban och samtidig blödning, inför operativa ingrepp eller vid nedsatt njurfunktion.

Tolkning:

Kunskap om användning av anti-Xa metoden för monitorering av Apixaban är begränsad. Därför ska tolkning av uppskattad Apixaban koncentration uppmätt med anti-Xa-metod göras försiktigt.

Provtagning cirka 3 timmar efter Apixaban-intag återspeglar i regel maximal plasmakoncentration.

Halveringstid med hänsyn till njurfunktion:
eGFR (ml/min/1,73 m2) halveringstid
> 50 12 timmar (9 - 14 h) > 30 - 50 15 timmar
< 30 17 timmar Apixaban i terapeutisk nivå dvs
< 50 - 300 ng/ml har nästan ingen effekt alls på APTT eller PK(INR).

Vid högre koncentrationer kan påverkan ses, dock är förhållandet mellan APTT och apixabankoncentration ej linjär varför APTT ej kan användas for estimering av antikoagulationseffekt hos en patient som står på apixaban.

Bakgrundsinfo:

Apixaban är en peroral faktor Xa-hämmare som i många fall är minst lika bra som warfarin i behandlingen och profylaktiskt mot tromboser och embolier. Den stora fördelen med apixaban och andra nya antikoagulantia (NOAK) är att patienterna inte behöver monitoreras lika ofta som vid warfarinbehandling.

Läkemedlet utsöndras i oförändrad form i njurarna och effekten är därmed beroende av patientens njurfunktion, varför denna bör följas 1-2 ggr/år med eGFR-bestämning

Metod: Kromogenisk

Metodinformation (Åtkomst endast inom Region Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)

Intern information för Laboratoriet

Centrifugera citratröret i 15 min vid 2000 x G vid 15°C inom 30 min efter provtagning. För över plasma till ett nytt rör innan analys. Ta ej plasma närmare cellerna än 7 mm för att få trombocytfri plasma
Hållbarhet efter provtagning: se Centuridokument 8249 ’Lathund, Hållbarhet, Koagulationsprover’

Dela:

Hade du nytta av informationen?