APT-tid, P-

  • Klinisk kemi

Aktiverad partiell tromboplastin-tid, APTT

Laboratorium

Klinisk kemi Avesta, Falun, Ludvika och Mora 

Remiss/beställning

TakeCare-beställning inom Region Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi

Provtagningsmateriel

Rör med Na-citrat för koagulation, ljusblå propp

Provtagning

Fyll röret till angiven nivåmarkering. Vid venprovtagning med Butterflynål ska ett rör utan tillsats "slaskrör" tas före Na-citratröret, för att säkerställa att röret fylls till angiven nivåmarkering. Ange provtagningstid på remissen. Lämnas omedelbart till kem.lab

Venprovtagning

Minsta provmängd

Fyll röret till angiven nivåmarkering.

Kommentar

Ska centrifugeras 5 min vid 2400 xG, eller 15 min vid 2000 xG inom 30 minuter efter provtagning.

Hållbarhet:

Efter provtagning, gäller att centrifugerat och avhällt prov är hållbart 1 h i rumstemperatur och 1 h i kyla.
Förvaring >1h: Frys provet. Hållbart 1 månad.

Obs! Dubbelcentrifugering av provet ska göras innan eventuell infrysning och skickning till Falun.
Om provet ska frysas: Centrifugera: 2000-2400 g i 15 minuter. Efter första centrifugeringen pipetteras plasman över till nytt plaströr och centrifugeras 15 minuter igen. Den omcentrifugerade plasman pipetteras över till nytt plaströr före infrysning. RÖR PL RUND BOTTEN 13X75MM PS SARSTEDT Art.nr: 49711

PROPP PL T RÖR 13MM GUL M FLÄNS RÄFFLAT GREPP PE SARSTEDTArt.nr: 56745. 
Provet ska skickas fryst.

Akutanalys

Ja

Biobanksprov

Nej

Ackrediterad

Ja

Ref.intervall

<6 månader:  - s

övriga:  26-33 s

Metodinformation (Åtkomst endast inom Region Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)

Intern information för Laboratoriet

Centrifugera 15 min vid 2000 xG eller 5 min vid 2400 xG inom 60 minuter efter provtagning.
Hållbarhet efter provtagning, centrifugering mm se Centuridokument 8249.

 

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?