Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

BAS-test, B-

  • Transfusionsmedicin

BAS-test vuxna och barn över 4 mån, B-, Blodgrupps- och antikropps-screening test. Förenlighetsprövning inför eventuell transfusion av blodkomponent.

Laboratorium

Blodcentralen Falun, Blodcentral/kem.lab Avesta, Ludvika och Mora

Pappersremiss

Transfusionsmedicin

Provtagningsmateriel

Rör med EDTA, lila propp

Provtagning

Före provtagning kontrolleras i InterInfo att patienten är blodgrupperad och att inga erytrocytantikroppar finns.

Id-kontroll enligt SOSFS 2009:29, måste bestyrkas av provtagaren med namnteckning på remissen.

På remissen ska anges klockslag när resultat på BAS-test och eventuell blodbeställning önskas klart.

Venprovtagning

Minsta provmängd

3 mL

Kommentar

Provet får användas för analys inom 2 kalenderdygn.

Provtagningsdag är kalenderdygn 1 oavsett provtagningstid.

Skriv provtagningsdatum på röret.

Prov med kraftig hemolys går inte att analysera.

I Avesta utförs BAS-test under laboratoriets öppettid, prov tas emot till kl 20.00.
I Ludvika utförs BAS-test under laboratoriets öppettid, prov tas emot till kl 16.00
Falun: Analysen utförs dygnet runt.
Mora: Analysen utförs kl. 07.30 och 13.00 samt vid akut blodbeställning dygnet runt

Generell hantering av rör efter provtagning

Akutanalys

Ja

Biobanksprov 

Nej

Undersökningen innefattar Blodgruppskontroll och antikroppsscreening.

Vid negativ (godkänd) BAS-test kan grupplikt blod transfunderas under 5 dagar, provtagningsdagen inräknad.

Vid positiv BAS-test måste varje beställd blodenhet testas mot patientprovet, så kallad MG-test (Mottagare-Givare test).

Falun: Analysen utförs dygnet runt.
Mora: Analysen utförs kl. 07.30 och 13.00. Akuttillägg tillkommer dagtid vardagar, för BAS-tester utanför dessa klockslag, samt under jourtid.
Avesta och Ludvika: Akuttillägg tillkommer dagtid vardagar på akuta BAS-tester.

Besked föreligger vid akuta fall i regel efter 60 min (inkl. akutgruppering).
Utfallet av förenlighetsprövningen framgår av transfusionsdokumentet.

Blodenhet reserveras för patient under max 2 dygn, tas tillbaka kl 12.00

Tolkning:
Förenlighetsprövning inför transfusion till patient med ej påvisade antikroppar. Giltig 5 kalenderdygn från provtagningsdatum, oavsett provtagningstid.
Om BAS-testen blir positiv (ej godkänd), utförs automatiskt en utvidgad analys för antikroppsidentifiering.

Dela:

Hade du nytta av informationen?