Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

BAS-test barn < 4 mån, B-

  • Transfusionsmedicin

Blodgrupps- och antikropps-screening test. Förenlighetsprövning inför eventuell transfusion av blodkomponent.

Laboratorium

Blodcentralen Falun

Pappersremiss

Transfusionsmedicin

Provtagningsmateriel

Rör med EDTA, lila propp

Provtagning

Id-kontroll enligt SOSFS 2009:29, måste bestyrkas av provtagaren med namnteckning på remissen!

På remissen skall anges klockslag när resultat på BAS-test och eventuell blodbeställning önskas klart!

Venprovtagning

Kapillärprovtagning

Minsta provmängd

0,3 mL

Provet får användas för analys inom 2 kalenderdygn.

Provtagningsdag är kalenderdygn 1 oavsett provtagningstid.

Skriv provtagningsdatum på röret.

Prov med kraftig hemolys går inte att analysera.

Kommentera

Generell hantering av rör efter provtagning

Akutanalys

Ja

Biobanksprov

Nej

Undersökningen innefattar Blodgruppskontroll och antikroppsscreening.
Blodgruppering utförs samtidigt på samma prov.

Spädbarn med reservpersonnummer: BAS-test och gruppering giltig i högst 7 dagar eller till dess att barnet fått sitt personnummer.
Spädbarn med fullständigt personnummer: BAS-test och gruppering giltig till dess att barnet är 4 månader.

Vid positiv BAS-test krävs MG-test på prov från modern.

Indikation: Möjligt transfusionsbehov.

Dela:

Hade du nytta av informationen?