Blodgasscreen, vB-

  • Klinisk kemi

Venös Blodgasscreen, pH, Bikarbonat, BE, Laktat och pCO2

Laboratorium

Klinisk kemi Falun och Mora 

Remiss/beställning

TakeCare-beställning inom Region Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi, ÖVRIGT

Provtagningsmateriel

Rör med Li-heparin utan gel, grön propp

Alternativt rör med Na-heparin mörkblå propp

Provtagning

Ange provtagningstid. Lämnas omedelbart till kem.lab 

Venprovtagning

Minsta provmängd

2 ml 

Kommentar

Provet ska analyseras senast 30 min efter provtagning. Hållbart max 30 min i rumstemp. 

Akutanalys

Ja

Biobanksprov

Nej

Ackrediterad

Nej

Ref.intervall

vB-Blodgasscreen

pH 7,26 – 7,40
Base Excess (ecf) -3 - +3 mmol/L
pCO2 5,5 – 9,0 kPa
Bikarbonat, aktuellt 22 – 27 mmol/L
Laktat 0,5 – 2,2 mmol/L

Metodinformation (intern länk inom Region Dalarna)

Dela:

Hade du nytta av informationen?