Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Blodgrupp, akut, B-

  • Transfusionsmedicin

Akut blodgruppering.

Laboratorium

Blodcentralen Falun, blodcentral/kem.lab Avesta, Ludvika och Mora 

Remiss/beställning

Transfusionsmedicin 

Provtagningsmateriel

Rör med EDTA 7 mL, lila propp, drar 6 mL

Provtagning

ID-kontroll enligt SOSFS 2009:29, måste bestyrkas av provtagaren med namnteckning på remissen!

Venprovtagning

Minsta provmängd

3-6 mL 

Kommentar

Akut blodgruppering utförs endast i samband med akut blodbeställning

I Avesta endast under laboratoriets öppettid kl 07.00-20.00

I Ludvika endast under laboratoriets öppettid kl 07.00-17.30

I Falun och Mora dygnet runt

Prov med kraftig hemolys går inte att analysera 

Generell hantering av rör efter provtagning 

Akutanalys

Ja (i samband med akut blodbeställning) 

Biobanksprov

Nej

medicinskt akut transfusionssituation föreligger utförs akutgruppering, om inte uppgifter om blodgrupp redan finns i blodcentralens databas.
Den som överlämnar provet ska meddela att det rör sig om akutfall. Graden av skyndsamhet ska framgå av blodgrupperingsremissen.

I akutgruppering ingår inte någon antikroppsscreening.

Preliminärt blodgruppsbesked visas i InterInfo fram till dess att svar på fullständig blodgruppering finns. Slutgiltigt provsvar visas i InterInfo.

Fullständig blodgruppering utförs endast vid blodcentralen i Falun i Landstinget Dalarna.

Dela:

Hade du nytta av informationen?