Digoxin, S-

  • Klinisk kemi

Laboratorium

Klinisk kemi Falun

Remiss/beställning

TakeCare-beställning inom Region Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi

Provtagningsmateriel

Rör utan tillsats, med gel, guldgul propp

Mikrorör utan tillsats med gel, guldgul propp 

Provtagning

Provet tas före ny dos. Ange tidpunkt för provtagning (datum och klockslag)

Venprovtagning

Minsta provmängd

Venrör 2 ml blod (2 cm blod i röret)
Mikrorör 400 µL blod

Kommentar

Hållbart: 

3 h ocentrifugerat, rumstemperatur.
24 h centrifugerat och oavhällt, i kyl.
5 dagar centrifugerat och avhällt, i kyl.

Generell hantering av rör efter provtagning

Akutanalys

Ja

Biobanksprov

Nej

Ackrediterad

Ja

Terapeutisk intervall

Vuxna (>18 år): <1,4 nmol/l.

Metod: Chemiluminescens

Metodinformation (Åtkomst endast inom Region Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)

Dela:

Hade du nytta av informationen?