Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Etylenglykol, P-

  • Klinisk kemi

Laboratorium

Klinisk kemi Falun

Remiss/beställning

TakeCare-beställning inom Region Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi,ÖVRIGT

Provtagningsmateriel

Rör med Li-heparin med gel, mintgrön propp

Provtagning

Tvätta ej huden med sprit före provtagning!

Venprovtagning

Minsta provmängd

2 mL

Kommentar

P-Etylenglykol analyseras endast på dagtid, vardagar, i Falun. Önskas analysen utförd under helg, skickas provet till Sundsvall med taxi. Intoxikation av P-Etylenglykol är mycket ovanligt, men kan misstänkas om patienten har en oförklarad metabol acidos.

Generell hantering av rör efter provtagning

Akutanalys

Ja

Förväntad svarstid

Akutprov med förväntad svarstid inom 90 minuter, gäller vardagar dagtid. Övrig tid se under rubrik "Kommentar".

Biobanksprov

Nej

Ackrediterad

Nej

Ref.intervall

<2 mmol/L

Indikation:

Misstanke om förgiftning med etylenglykol

Tolkning:

Serumkoncentrationen av etylenglykol måste alltid tolkas i samband med tid efter intaget, kliniska tillstånd och även om det förekommer etanol i blodet. Två potentiella interfererande substanser i den enzymatiska metoden måste beaktas. Propylenglykol påverkar reaktionen och innebär att vi inte kan mäta etylenglykol. Detta kommenteras i svarsrapporten.

En annan interfererande substans är 2,3-butandiol som är en metabolit av metyletylketon (MEK) som förekommer i vissa sorter av teknisk sprit som denaturerande medel. Här kan inte enzymatiska metoden skilja mellan etylenglykol och den här metaboliten. Om ett positivt etylenglykolsvar inte stämmer med kliniken eller om intag av etylenglykol fortfarande misstänks samtidigt som propylenglykol, tag kontakt med laboratoriets läkare.

Bakgrundsinfo:

Etylenglykol är den vanligaste formen av kylarvätska till bilar på marknaden. Förtäring kan vara i berusnings- eller suicidalsyfte eller oavsiktligt. Det är metaboliterna glykolaldehyd och oxalsyra som är toxiska. Kylarvätska innehållande propylenglykol är ett betydligt mindre toxiskt alternativ.Metod: Absorbans. Gaskromatografin FID.

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?