Fenobarbital, P-

  • Klinisk kemi

Fenemal

Laboratorium

Klinisk kemi Falun Analys utförs 2 g/v. Kan beställas akut

Remiss/beställning

TakeCare-beställning inom Region Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi

Provtagningsmateriel

Rör med Na-heparin, mörkblå propp

Kapillärt Li-heparin utan gel

Provtagning

Provet tas före ny dos. Kapillärprov endast på barn och svårstuckna vuxna patienter

Venprovtagning

Minsta provmängd

Om patienten är svårstucken godtas 1,5 ml venblod (1,5 cm blod i röret)
Kapillärprov 300 µL blod

Kommentar

Hållbarhet: Avhälld plasma håller 7 dygn i kylskåp

Generell hantering av rör efter provtagning

Akutanalys

Ja

Biobanksprov

Nej

Ackrediterad

Ja

Ref.intervall

Terapeutiskt intervall:

40-130 µmol/L

Barn med kramper under nyföddhetsperiod: 52 - 129 µmol/L

Metod: Immunokemisk, Turbidimetri

Metodinformation

(Åtkomst endast inom Region Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)

Dela:

Hade du nytta av informationen?