Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Fibrinogen, P-

  • Klinisk kemi

Laboratorium

Klinisk kemi Falun och Mora

Remiss/beställning

TakeCare-beställning inom Region Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi

Provtagningsmateriel

Rör med Na-citrat för koagulation, ljusblå propp

Provtagning

Fyll röret till angiven nivåmarkering. Vid venprovtagning med Butterflynål ska ett rör utan tillsats "slaskrör" tas före Na-citratröret, för att säkerställa att röret fylls till angiven nivåmarkering.

Ange provtagningstid på beställningen.

Provet lämnas omedelbart till kem lab

Venprovtagning

Minsta provmängd

Fyll röret till angiven nivåmarkering.

Kommentar

Centrifugera provet 15 min vid 2000 x G eller 5 min vid 2400 x G inom 2h efter provtagning.

Om provet ska frysas ska det centrifugeras 2 x 15 min 2400 X G för att erhålla trombocytfri plasma.

Hållbarhet: Avhälld plasma hållbar i rumstemp 2 timmar, i kyl 72 timmar och i frys (-20) 1 månad.

Akutanalys

Ja

Biobanksprov

Nej

Ackrediterad

Ja

Ref.intervall

Kvinnor

2,0-4,0 g/L

Män

2,0-4,0 g/L

Metodinformation

(Åtkomst endast inom Region Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)

Intern information för Laboratoriet

Hållbarhet se Centuridokument 8249

 

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?