Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Hemoglobin, F-

  • Klinisk kemi

Faeces Hb

Laboratorium

Klinisk kemi Avesta, Borlänge, Falun, Ludvika och Mora

Beställning/remiss

TakeCare-beställning inom Region Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi

Provtagningsmateriel

Special

Provtagningsflaska

Testremsa F-Hb

Provtagning

Instruktion för hemprovtagning

Kommentar

Hållbarhet: 7 dagar i rumstemperatur eller kylskåp

Akutanalys

Ja

Biobanksprov

Nej

Ackrediterad

Nej

Referensintervall

0 arb enh

Indikation:

Som led i utredning av misstänkt gastrointestinal blödningskälla.

Tolkning:

Normalt tas prov för F-Hb 2-3 gånger under en tidsperiod. Man bör dock vara medveten om att inget F-Hb test har hundraprocentig sensitivitet.

Bakgrundsinfo:

Normalt förloras med faeces 1-2 ml blod från magtarmkanalen per dygn. Förlusterna ökar vid gastrit, magsår, kärlmissbildningar och vid tumörer i magtarmkanalen.

Immunologiska metoder kräver inte någon speciell dietförberedelse. Järnmedicinering ger inte upphov till falskt positiva reaktioner med dessa tester. Metoden är mer specifik men har sämre känslighet för blödningar från övre mag- tarmkanalen. Metoden har däremot hög känslighet och specificitet för blödningar från tjocktarmen och anses speciellt lämpad för detektion och uppföljning av coloncancer. Prov för immunologiska F-Hb tas normalt 2-3 gånger under en tidsperiod. Därefter bör man ta ställning till vidare utredning. Inget F-Hb test har en hundraprocentig sensitivitet vilket gör att det kan förekomma tumörer trots att F-Hb är negativt.

Metod: Immunkromatografi. Färgreaktion, visuell avläsning

Dela:

Hade du nytta av informationen?