Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Heparin, LMW (anti-Xa), P-

  • Klinisk kemi

LMWH, Lågmolekylärt heparin, Fragmin, Anti faktor Xa, AntiXa

Laboratorium

Klinisk kemi Falun

Beställning/remiss

TakeCare-beställning inom Region Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi Ange provtagningstid på remissen!

Provtagningsmateriel

Rör med Na-citrat för koagulation, ljusblå propp - svart ring

Provtagning

Fyll röret till angiven nivåmarkering. Vid venprovtagning med Butterflynål ska ett rör utan tillsats "slaskrör" tas före Na-citratröret, för att säkerställa att röret fylls till angiven nivåmarkering. Lämnas omedelbart till kemlab!

Venprovtagning

Minsta provmängd

Fyll röret till angiven nivåmarkering.

Kommentar

Hållbarhet efter provtagning. Gäller centrifugerat och avhällt prov:
Obehandlad patient - 1 h i rumstemp, 3 h i kyla.
Behandlad patient - 1 h i rumstemp, 1 h i kyla.
Förvaring: >1h = Frys, 1 månad.

Obs! Dubbelcentrifugering av provet ska göras innan eventuell infrysning och skickning till Falun.

Om provet ska frysas: Centrifugera: 2000-2400 g i 15 minuter. Efter första centrifugeringen pipetteras plasman över till nytt plaströr och centrifugeras 15 minuter igen. Den omcentrifugerade plasman pipetteras över till nytt plaströr före infrysning.

Provet ska skickas fryst.

Akutanalys

Ja

Biobanksprov

Nej

Ackrediterad

Nej

Referensintervall

Terapeutiskt intervall - Se FASS!

Metodinformation
(Åtkomst endast inom Region Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)

Intern information för Laboratoriet

Centrifugera citratröret i 15 min vid 2000 x G vid 15°C inom 30 min efter provtagning. För över plasma till ett nytt rör och centrifugera igen. Ta ej plasma närmare cellerna än 7 mm vid omcentrifugeringen för att få trombocytfri plasma.
Hållbarhet efter provtagning, centrifugering mm se Centuridokument 8249 Lathund, Hållbarhet, Koagulationsprover.

Dela:

Hade du nytta av informationen?