Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Kortisol, S-

  • Klinisk kemi

Laboratorium

Klinisk kemi Falun

Beställning/remiss

TakeCare-beställning inom Region Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi

Provtagningsmateriel

Rör utan tillsats, med gel, guldgul propp

Mikrorör utan tillsats, med gel, guldgul propp

Provtagning

Två prover bör tas på patienten p g a stora dygnsvariationer. Ett prov tas mellan kl 04.00 och 08.00 samt ett prov mellan kl 20.00 och 24.00

Venprovtagning

Minsta provmängd

Vakuumrör 3 mL, mikrorör 300 µL blod

Kommentar

Hållbarhet: Ocentrifugerat 3 h. Centrifugerat, plasma ej avskild, 48 h i kyl, avskild plasma 5 d i kyl

Generell hantering av rör efter provtagning

Akutanalys

Ja

Biobanksprov

Nej

Ackrediterad

Ja

Referensintervall

Dygnsvariation Referensintervall vid provtagning mellan kl 04.00 och 08.00, 250-750 nmol/L Referensintervall vid provtagning mellan kl 20.00 och 24.00, 50-300 nmol/L

Metodinformation
(Åtkomst endast inom Region Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?