Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Kortisol, S-

  • Klinisk kemi

Laboratorium

Klinisk kemi Falun

Beställning/remiss

Välj S-Kortisol stimuleringstest alternativt S-Kortisol hämningstest om provet ingår i sådan undersökning.

TakeCare-beställning inom Region Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi

Provtagningsmateriel

Rör utan tillsats, med gel, guldgul propp

Mikrorör utan tillsats, med gel, guldgul propp

Provtagning

Stor dygnsvariation. Om möjligt och vid behov kan både morgonprov (mellan kl 04.00 och 08.00) och kvällsprov (mellan kl 20.00 och 24.00) tas. I samband med stimulerings- alternativt hämningstest följ anvisningar för respektive test.

Venprovtagning

Minsta provmängd

Vakuumrör 3 mL, mikrorör 300 µL blod

Kommentar

Hållbarhet: Ocentrifugerat 3 h. Centrifugerat, plasma ej avskild, 48 h i kyl, avskild plasma 5 d i kyl

Generell hantering av rör efter provtagning

Akutanalys

Ja

Biobanksprov

Nej

Ackrediterad

Ja

Referensintervall

S-Kortisol: Dygnsvariation. Referensintervall vid provtagning mellan kl 04.00 och 08.00, 250-750 nmol/L. Referensintervall vid provtagning mellan kl 20.00 och 24.00, 50-300 nmol/L. Ostressat morgonprov för S–kortisol >350 nmol/L talar mot ACTH/kortisolsvikt.

S- Kortisol stimuleringstest: Efter Synacthen-test vid normal funktion bör S–Kortisol vara >450 nmol/L. Påverkan vid graviditet, östrogenbehandling/p-piller, stress och vissa läkemedel ska beaktas vid tolkning.

S-Kortisol hämningstest: S–Kortisol <50 nmol/L efter dexametasonhämning talar mot Cushing´s syndrom. Påverkan vid graviditet, östrogenbehandling/p-piller, stress och vissa läkemedel ska beaktas vid tolkning.

Metodinformation
(Åtkomst endast inom Region Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?