Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

LD, S-

  • Klinisk kemi

Laktatdehydrogenas

Laboratorium

Klinisk kemi Avesta, Falun och Mora

Beställning/remiss

TakeCare-beställning inom Region Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi

Provtagningsmateriel

Rör utan tillsats med gel, guldgul propp

Provtagning

Staskänsligt

Minsta provmängd

2 mL

Kommentar

Analysresultatet påverkas av hemolys

Generell hantering av rör efter provtagning

Akutanalys

Ja

Biobanksprov

Nej

Ackrediterad

Ja

Referensintervall

0-1 vecka: - µkat/L
1-4 veckor: 2,6-8,3 µkat/L
1 månader-3 år: 2,2-4,9 µkat/L
4-8 år: 2,0-4,1 µkat/L
9-17 år: 1,9-4,3 µkat/L
18-70 år: 1,80-3,40 µkat/L
>70 år: 1,90-4,20 µkat/L

Indikation:

Hemolys- och malignitetsutredningar

Tolkning:

Förhöjd vid: - hemolys - leverskada - hjärt- och skelettmuskelskada - vissa maligniteter (t.ex. testiscancer, malignt melanom, lymfom, ovarialcancer)

Bakgrundsinfo:

LD finns i cytoplasman i alla kroppens celler och katalyserar slutsteget i den anaeroba glykolysen. Halten i blodet ökar vid alla sjukliga förändringar som ökar cellernas permeabilitet. Utgör en ospecifik indikator på vävnadsskada.
LD-stegring ses vid flera maligniteter ffa tillstånd med stort inslag av cellnekroser.

Metod: Absorbans

Metodinformation
(Åtkomst endast inom Region Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?