Leukocyter, B-

  • Klinisk kemi

LPK

Laboratorium

Klinisk kemi Avesta, Falun och Mora. Ludvika endast akut beställning

Beställning/remiss

TakeCare-beställning inom Region Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi

Provtagningsmateriel

Rör med EDTA, lila propp

Provtagning

Venprovtagning

Minsta provmängd

Venprov 1 ml, kapillärprov 0,5 ml

Kommentar

Hållbart 48h i rumstemp eller kylskåp

Generell hantering av rör efter provtagning

Akutanalys

Ja

Biobanksprov

Nej

Ackrediterad

Ja

Ref.intervall

0-6 dagar: 7-26 x10E9/L
7-30 dagar: 6-22 x10E9/L
31-60 dagar: 5-19 x10E9/L
61-90 dagar: 5-15 x10E9/L
3-6 månader: 6-18 x10E9/L
6 månader-8 år: 3,5-14 x10E9/L
9-17 år: 4,1-12 x10E9/L
Övriga: 3,5-8,8 x10E9/L

Indikation:

Diagnos och behandling av infektion och blodmaligniteter. Värdera infektionsrisk vid leukopeni.

Tolkning:

Förhöjt vid:

  • Infektion eller annan inflammatorisk reaktion
  • Leukemier, myeloproliferativa tillstånd, vissa lymfom

Sänkt vid:

  • Sepsis
  • Hematologiska maligniteter
  • Vissa läkemedel
  • B-vitaminbrist

Bakgrundsinfo:

Leukocyterna i kärlbanan är uppdelad i två ungefär likstora pooler, en cirkulerande (de celler man räknar) och en marginalpool som finns längs väggarna i mindre vener. Marginalpoolen kan mobiliseras mycket snabbt (minuter) till den cirkulerande poolen vid t ex fysisk ansträngning, rökning och andra stresstimuli. Den övergående ökning som ses och mäts vid inflammationer sker genom mobilisering av den så kallade reservpoolen i benmärgen (ca 20 gånger större än granulocyt/leukocytpoolen i kärlbanan)

Metod: Optisk cytometri, impedansmätning eller mikroskopi.

Metodinformation

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?