PK-kap, P-

  • Klinisk kemi

Protrombinkomplex, kapillärt

Laboratorium

Klinisk kemi Avesta, Falun, Ludvika och Mora

Beställning/remiss

TakeCare-beställning inom Region Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi

Provtagningsmateriel

Specialrör med GHI-buffert

Provtagning

50 µL kapillärblod till 200 µL PK-buffert GHI, trippelprov

Minsta provmängd

50 µL kapillärblod x 3

Kommentar

Hållbart 5 timmar efter provtagning, även avhälld plasma 5 timmar

Akutanalys

Ja

Biobanksprov

Nej

Ackrediterad

Ja

Ref.intervall

<4 veckor - INR

övriga 0,9-1,2 INR

PK anges i INR, international normalized ratio. B-PK-kap skall tas endast i undantagsfall på grund av den ökade risken för felkällor vid kapillärprovtagning.

Indikation:

Kontroll vid behandling med K-vitaminantagonister (Waran). Leverutredning. Screeningtest för blödningsbenägenhet.

Tolkning:

Förhöjt vid:

  • Waranbehandling
  • K-vitaminbrist (malnutrition eller bredspektrumantibiotika)
  • Leverskada
  • Brist på eller antikroppar mot protrombin, faktor VII, faktor X
  • DIC

Bakgrundsinfo:

P-PK(INR) mäter aktiviteten i extrinsic vägen av plasmakoagulationen och är känslig för förändringar av koagulationsfaktorerna II (protrombin), VII och X eller inhibitorer till dessa.
Koagulationsfaktor II, VII och X tillverkas i levern och är beroende av K-vitamin för att fungera

Metod: Clot turbidimetri

Metodinformation
(Åtkomst endast inom Region Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?