Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Procalcitonin, P-

  • Klinisk kemi

Laboratorium

Klinisk kemi Falun

Beställning/remiss

TakeCare-beställning inom Region Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi

Provtagningsmateriel

Rör med Li-heparin med gel, mintgrön propp

Provtagning

Venprovtagning

Minsta provmängd

200 µL plasma

Kommentar

Avskild plasma håller 48 timmar i kyl.
Förvaring > 48 timmar - plasma fryses

Generell hantering av rör efter provtagning

Akutanalys

Ja

Biobanksprov

Nej

Ackrediterad

Nej

Ref.intervall

Vuxna och barn äldre är 2 dygn: < 0,05 µg/L

Nyfödd (< 2 dygn) har högre ref.intervall:

0-6 timmar: < 2 µg/L
6-12 timmar: < 8 µg/L
12-18 timmar: < 15 µg/L
18-30 timmar: < 21 µg/L
30-36 timmar: < 15 µg/L
36-42 timmar: < 8 µg/L
42-48 timmar: < 2 µg/L

Tolkningsförslag (µg/L)

0,1-0,5: sepsis osannolik
0,5-2,0: sepsis möjligt
2-10: sepsis sannolik
> 10: tyder på allvarlig bakteriell sepsis/septisk chock

Metod: Chemiluminescens

Medicinsk bedömning

Förekomst av bakteriell infektion är osannolik om PCT ligger inom referensintervallet, men sannolik om resultatet ligger över 0,5 µg/L. Värden mellan 0,05 och 0,5 µg/L är svårare att bedöma. I dessa fall kan upprepad provtagning vara av värde. Vid svår sepsis och septisk chock ses ofta koncentrationer mellan 2-10 µg/L, men även högre värden kan ses.

Sjunkande eller normaliserade PCT-värden indikerar framgångsrik behandling och att en infektion är på väg att läka ut. PCT är ofta lågt vid lokala infektioner utan systemisk påverkan (t.ex. UVI, ledinfektioner, abscesser), svampinfektioner, virusinfektioner samt infektioner orsakade av intracellulära bakterier (t.ex. Mykoplasma). Sensitiviteten är således låg för dessa typer av infektioner.

Metodinformation (Åtkomst endast inom Region Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?