Quantiferon, TB (IGRA), P/S-

  • Klinisk mikrobiologi
  • Externt laboratorium

Laboratorium

Klinisk mikrobiologi Centralsjukhuset Karlstad

Adress 221

Klinisk mikrobiologi
Centralsjukhuset
651 85 KARLSTAD

Pappersremiss

Serologi/immunologi Karlstad, se länk i anvisningen. Ange tid och datum för provtagning på remissen.

Provtagningsmateriel

Färskt blodprov i speciella rör. Rören 10 kit i avd.fp beställs från Mediq, art nr: 54837

NIL-antigenrör (grå kork), negativ kontrollTB-antigenrör 1 (grön kork)TB-antigenrör 2 (gul kork)Mitogenrör (lila kork), positiv kontroll

Provtagning

Används venprovtagning med butterfly ska ett slaskrör tas först för att tömma slangen på luft innan Quantiferonprovtagningen.

Fyll varje quantiferonrör med 1 ml blod och kontrollera att blodet når den svarta markeringen på rörets etikett vilket indikerar korrekt blodvolym. Observera att rören fylls långsammare än vanliga vacuumrör, vänta därför 2-3 sek när det verkar ha slutat rinna innan provtagningen avslutas

Minsta provmängd

1 ml per rör (1 cm blod i röret)

Kommentar

Omedelbart efter provtagning ska rören skakas. Håll rören vertikalt med korken uppåt och skaka ganska kraftigt upp och ned minst 10 gånger i minst 5 sekunder (så att det skummar lite). Detta för att blod och TB-antigen ska blandas ordentligt. Fördröjd eller felaktigt utförd skakning av rören innebär att risken för icke-bedömbar analys ökar dramatiskt.

PROVEN SKA INTE CENTRIFUGERAS! PROVEN SKA INTE FÖRVARAS I KYL! Proven måste lämnas till närmaste sjukhuslab inom 16 timmar efter provtagning för inkubering före transport. Proven förvaras och transporteras i rumstemperatur och får ej kylas eller frysas

Undvik att ta proven efter kl 12.00 på fredagar! Proven kan vidarebefordras av klinisk mikrobiologi. Transport må-to 15.00

Akutanalys

Nej

Bakgrundsinfo:

Quantiferon är en test som används för att se om patientens immunsystem har exponerats för tuberkelbakterier. Analysen kan påvisa latent (smittad men ej aktiv) tuberkulosinfektion och är särskilt värdefull hos tidigare BCG-vaccinerade patienter eller vid svårtolkade PPD-resultat.

Intern information för Laboratoriet

Skaka rören, inkubera rören upprättstående i 37 gr i 16-24 timmar, ange tiden för inkubationens start och stopp på remissen. Viktigt att inkuberingen startas inom 16 timmar från den tid då proven tagits. Efter inkubering centrifugeras proverna vid 2000-3000g (RCF) (4000 varv/min (RPM) i 15 min. Kontrollera att celler och plasma är ordentligt separerade av gelen.

Efter centrifugering kan proverna förvaras kylt (i upp till en månad) men ska skickas snarast med normal transport i rumstemperatur.

Dela:

Hade du nytta av informationen?