Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Spektrofotometri, Csv-

  • Klinisk kemi

Laboratorium

Klinisk kemi Falun

Beställning/remiss

TakeCare-beställning inom Region Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi

Provtagningsmateriel

Csv - Polypropylenrör 10 mL med gul skruvpropp

P - Rör med Li-heparin med gel, mintgrön propp

Provtagning

Provet bör tas tidigast 12 h efter symptomdebut. Minst 1 mL cerebrospinalvätska som ljusskyddas t ex med aluminiumfolie. Numrera rören i tappningsordning. Lämnas omedelbart till kem lab. P-Albumin och P-Bilirubin tas samtidigt

Minsta provmängd

1 mL

Kommentar

Notera tid för lumbalpunktion samt tid efter symptomdebut i TakeCare

Cerebrospinalvätskeprovet transporteras omedelbart till kem lab och centrifugeras inom 30 min efter provtagningen. Om inte provet kan analyseras direkt kan den avhällda supernatanten sparas upp till 24 h, ljusskyddad och i kyl.

För bedömning av resultat: Se utlåtande

Akutanalys

Ja

Biobanksprov

Nej

Ackrediterad

Nej

Ref.intervall

Se utlåtande på provsvaret

Indikation:

Den enda indikationen för Csv-Spektrofotometri är misstanke på subaraknoidalblödning när DT-hjärna är negativ. Med en Csv-Spektrofotometri absorbanskurva kan oxihemoglobin och bilirubin identifieras men det är endast Csv-Bilirubin som kan bildas in vivo.

Tolkning:

Den nya tolkningen riktar sig mot bestämning av Csv-Bilirubin och följer de brittiska guidelines (referens nedan). Vid en blödning inom CNS omvandlas hemoglobin på ett tidsberoende sätt till bilirubin som innebär att lumbalpunktion bör ske tidigast 12 timmar efter symtomdebut. För att stödja tolkningen av Csv-Spektrofotometri-kurvan kommer analys av Csv-Albumin, P-Albumin och P-Bilirubin att utföras samtidigt som Csv-Spektrofotometri. Csv-Bilirubin kan bli förhöjt om patienten är ikterisk eller vid ökning av Csv-Albumin.
Referens: Cruikshank, A et al. UK Neqas Specialist Advisory Group for EQA of CSF Proteins and Biochemistry. Revised national guidelines for analysis of cerebrospinal fluid for bilirubin in suspected subarachnoid haemorrhage. Ann Clin Biochem 2008; 45:238-244

Metod: Spektrofotometri

Intern information för Laboratoriet

Undantag:
Prover på följande kroppsvätskor (Asc-, Csv-, Ledv-, Pleura-, dygnsU-, PD- och PET) är ofta svåra / omöjliga att ta om och skall därför alltid analyseras även om hållbarhet, rörtyp och liknande inte uppfyller våra preanalytiska krav.
Om provet är för gammalt eller taget i fel rör analyseras det utan att godkännas i LIS.
Resultat ska bedömas av labläkare innan det delges kund

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?