Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

SR, B-

  • Klinisk kemi

Sänkningsreaktion erytrocyter, Erytrocytsänkningsreaktion.

Laboratorium

Klinisk kemi Falun 

Remiss/beställning

TakeCare-beställning inom Region Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi

Provtagningsmateriel

Rör med EDTA, lila propp

Provtagning

Provet tas i samma rör som hematologianalyser. Röret ska vara välfyllt. Hållbarhet: 24 h i rumstemperatur, 30 h i kylskåp

Venprovtagning

Minsta provmängd

2 mL

Kommentar

B-SR i EDTA-rör analyseras vid klinisk kemi Falu lasarett, hållbarhet se ovan.


B-SR i Na-citratrör för manuell avläsning: Hållbarhet: 24 h i rumstemp, 12 h i kyl. Om Na-citratrör skickas till lab för analys måste röret märkas med patient-ID-etikett (skrivs ut från TakeCare vid beställning).


Generell hantering av rör efter provtagning 

Akutanalys

Ja

Förväntad svarstid

Inom två timmar vid beställning som akutprov. Inom sex timmar som rutinprov dagtid vardagar.

Biobanksprov

Nej

Ackrediterad

Nej

Ref.intervall

Kvinnor

<15 år: - mm/h
15-50 år: 2-21 mm/h
>50 år: 2-30 mm/h

Män

<15 år: - mm/h
15-50 år: 2-13 mm/h
>50 år: 2-20 mm/h

Indikation:

Inflammatorisk aktivitet.


Tolkning:

Förhöjd vid:

- infektioner

- vissa tumörsjukdomar

- myelom (ca 90 % sensitivitet) och andra sjukdomar med M-komponent i plasma

- trauma

- graviditet och annan östrogenpåverkan

- autoimmuna sjukdomar inkl Polymyalgia Reumatica

- leversjukdom

- svår anemi

- tromboembolism

- grav hyperlipidemi

Bakgrundsinfo:

Sänkningsreaktionen är en klassisk metod som mäter erytrocyternas sedimentationshastighet i plasma. Blodkropparna sjunker under tyngdkraftens inverkan och plasmapelaren mäts efter 60 minuter. Det som har störst betydelse för sedimentationshastigheten är myntrullebildning vilket innebär att erytrocyterna häftar vid varandra i staplar. Detta beror främst på plasmaproteinmönstret. Av plasmaproteinerna är ökade nivåer av makromolekyler som fibrinogen och immunglobuliner det som främjar myntrullebildningen. Myntrullarna sjunker snabbare genom plasman än vad enstaka erytrocyter gör.

Om det föreligger retikulocytos, anisocytos (olikstora erytrocyter) samt leukocytos kan plasmapelarens gräns bli oskarp och fenomenet kallas slöjsänka. Ökad sedimentation orsakas ibland av erytrocytagglutininer, vanligen köldagglutininer.

Vid inflammation tar det flera dagar innan SR stiger och den kan vara förhöjd vid en rad olika tillstånd (se exempel ovan). Det kan ta månader innan SR sjunker efter akuta inflammatoriska händelser. CRP reagerar snabbare vid inflammatoriska tillstånd.

Metod: Sedimentation under 1 timme

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?