T4 fritt, S-

  • Klinisk kemi

Tyroxin, fritt

Laboratorium

Klinisk kemi Falun

Remiss/beställning

TakeCare-beställning inom Region Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi

Provtagningsmateriel

Rör med gel, guldgul propp

Mikrorör utan tillsats med gel, guldgul propp

Provtagning

Provet bör tas före eventuell ny dos av Levaxin.

Provtagning för kontroll av Levaxinbehandling bör utföras på morgonen innan patienten tar sin tablett.

Venprovtagning

Kapillärprovtagning

Minsta provmängd

Om patienten är svårstucken godtas venöst blod 2 ml (2 cm blod i röret)
Kapillärblod 300 µL

Kommentar

Generell hantering av rör efter provtagning

Akutanalys

Ja

Biobanksprov

Nej

Ackrediterad

Ja

Ref.intervall

<1 år: - pmol/L
Övriga: 11-23 pmol/L  

Indikation:

Misstanke om tyroideasjukdom.

Tolkning:

Bör ställas i relation till TSH och ev f-T3.

Bakgrundsinfo:

Tyroxin (T4) är det kvantitativt dominerande hormon som bildas av sköldkörteln. Det utsöndras tillsammans med mindre mängder triiodtyronin (T3). T4 som kan betraktas som ett prohormon omvandlas perifert till T3 som svarar för den biologiska effekten. Större delen av T3 och T4 transporteras proteinbundet. Eftersom det är den fria fraktionen som svarar för den biologiska aktiviteten är det en fördel att mäta fritt T4 (f-T4).

Vid en hypothyreos är sänkningen av f-T4 mer uttalad och kommer tidigare än f-T3-sänkningen varför analys av ffa f-T4 är indicerad.

Vid hyperthyreos kan f-T3 stiga tidigare än f-T4 varför indikationen för samtidig analys av f-T4 och f-T3 är större.

Diskrepanta värden kan ses vid interferens (förekomst av antikroppar hos patienten som stör analysen och ger felaktiga värden), annan allvarlig icke-tyroideasjukdom dvs NTI (non-thyroidal illness), TSH-producerande hypofystumor och tyroideahormonresistens dvs genetisk nedsatt känslighet för thyroideahormoner.

Metod: Chemiluminescens

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?