Testremsa, U-

  • Klinisk kemi

5 parametrar: Glukos, Albumin, Nitrit, Hemoglobin, Leukocyter.

Laboratorium

Klinisk kemi Avesta, Borlänge, Falun, Ludvika och Mora

Remiss/beställning

TakeCare-beställning inom Region Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi

Provtagningsmateriel

Vakuumrör för urinanalys (lämnas ej till patient)

Om provet ska tas hemma lämnas/skickas urinprovtagningsburk med lock för vakuumrör,

alternativt plaströr med skruvlock, till patienten tillsammans med provtagningsinstruktion

Provtagning

Mittportion

Provtagningsinstruktion

Minsta provmängd

6 ml

Kommentar

Hållbart 4h i rumstemp och 12h i kylskåp.

Transporteras kylt 

Akutanalys

Ja

Biobanksprov

Nej

Ackrediterad

Nej

I U-testremsa ingår kvalitativ analys av Albumin, Glukos, Hemoglobin, Leukocyter och Nitrit. Stora mängder av C-vitamin (askorbinsyra) i urinen kan dölja förekomst av Glukos, Hb och Nitrit.

Indikation:

Klinisk misstanke på hematuri, inflammation och infektion i njurar och urinvägar, samt diabetes. Behandlingskontroll vid diabetes, hypertoni och ateroskleros. Uppföljning och diagnos av akut/subakut glomerulär njursjukdom.

Bakgrundsinfo:

Fritt hemoglobin (intakta erytrocyter hemolyseras i reagens) tyder på mikrohematuri och ses vid urinvägsstenar, malignitet i urinvägar, inflammatorisk njursjukdom och urinvägsinfektion. Positiva fynd ses även vid icke-patologiska tillstånd som t.ex. efter kraftig fysisk ansträngning eller pågående menstruation. Testet bör därför ej användas för allmän screening utan bara vid symtom från njurar och urinvägar. Testet är positivt även vid hemoglobinuri pga hemolys och myoglobinuri pga muskelskador.

Nitrit ses vid bakteriell urinvägsinfektion. Falska negativa resultat orsakas av vissa enterokocker och stafylokocker.

Leukocyter tyder ofta, men inte alltid, på bakteriell urinvägsinfektion. Test för leukocyter kan alltså inte ersätta bakteriologiskt test.

Albumin tyder på läckage pga skada i njurglomeruli. Utveckling av albuminuri i vila är en känslig indikator på generell angiopati vid diabetes och hypertoni.

Glukos i urin ses vid diabetes pga insulinbrist. Glukos som utsöndras i njurarnas glomeruli reabsorberas helt i proximala tubuli utom då tröskeln för reabsorptionen överskrids pga förhöjd glukosnivå

Metod: Kolorimetri

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?