Transferrinmättnad, fP-

  • Klinisk kemi

Järnmättnad

Laboratorium

Klinisk kemi Falun 

Remiss/beställning

TakeCare-beställning inom Region Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi

Provtagningsmateriel

Rör med Li-heparin och gel, mintgrön propp

Provtagning

Patienten ska vara fastande sedan kl 22.00 kvällen före provtagningen. Dygnsvariation, provet tas på morgonen

Venprovtagning

Minsta provmängd

Om patienten är svårstucken godtas 2 ml (2 cm blod i röret)

Kommentar

Påverkas av hemolys.

Vid beställning av P-Transferrinmättnad utförs automatiskt P-Järn och P-Transferrin.

Generell hantering av rör efter provtagning

Akutanalys

Ja

Biobanksprov

Nej

Ackrediterad

Ja

Ref.intervall

Barn

<1 vecka: - %
1 vecka-11 år: 6-41 %
12-17 år: 6-48 %

Kvinnor

18-50 år: 10-50 %
>51 år: 15-50 %

Män

>18 år: 15-60  %

Metodinformation  
(Åtkomst endast inom Region Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation) 

Dela:

Hade du nytta av informationen?