Troponin I, P-

  • Klinisk kemi

Högkänsligt Troponin I

Laboratorium

Klinisk kemi Falun och Mora

Remiss/beställning

TakeCare-beställning inom Region Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi

Provtagningsmateriel

Rör med Li-heparin och gel, mintgrön propp

Provtagning

Venprovtagning

Minsta provmängd

Om patienten är svårstucken godtas 2 ml (2 cm blod i röret)

Kommentar

Hållbarhet: Prov centrifugeras inom 3 timmar efter provtagning, håller 30 tim, i originalröret, i kylskåp efter centrifugering. Avhällda prover håller 5 dygn i kylskåp

Serum kan ej analyseras.

Akutanalys

Ja

Förväntad svarstid

En timme

Biobanksprov

Nej

Ackrediterad

Ja

Ref.intervall

Referensintervallen avser 99:e percentilen av en frisk population.

Kvinnor
<16 ng/L

Män
<35 ng/L

Barn
<3 mån: Saknas
3 mån - 17 år: <21 ng/L

 

Metod:

Metodinformation  (Åtkomst endast inom Region Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)

Intern information

Dela:

Hade du nytta av informationen?