Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

TSH, S-

  • Klinisk kemi

Tyreoideastimulerande hormon

Laboratorium

Klinisk kemi Falun

Remiss/beställning

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi

Provtagningsmateriel

Rör utan tillsats med gel, guldgul propp

Mikrorör utan tillsats med gel, guldgul propp

Provtagning

Venprovtagning

Kapillärprovtagning

Provtagning för kontroll av Levaxinbehandling bör utföras på morgonen innan patienten tar sin tablett.

Minsta provmängd

Venprov 2 mL, kapillärprov 600 µL blod

Kommentar

Dygnsvariation: Högst mitt i natten och lägst mitt på dagen.

Generell hantering av rör efter provtagning

Akutanalys

Ja

Biobanksprov

Nej

Ackrediterad

Ja

Ref.intervall

<2 månader: 0,2-8,0 mU/L
2 månader-12 månader: 0,3-6,0 mU/L
1 år-17 år: 0,5-4,5 mU/L
>17 år (icke gravida): 0,4-4,0 mU/L

För gravida gäller särskilt referensintervall enligt lokalt PM:
Thyroideasjukdom under graviditet, version 2018-09-20

1:a trimestern t o m graviditetsvecka 12: 0,1-4,0 mU/L
2:a trimestern graviditetsvecka 13 t o m 27: 0,2-4,0 mU/L
3:e trimestern graviditetsvecka 28 till partus: 0,3-4,0 mU/L

Indikation:

S-TSH är förstahandsanalys vid misstanken om tyroideasjukdom, kombineras ofta med S-fT4 och S-fT3.

Tolkning:

Höga värden ses vid primär hypothyreos. Andra orsaker till högt TSH är konvalescens efter svår allmänsjukdom, hypofyssjukdom och falskt högt vid interferens. Låga värden ses vid hyperthyreos. Andra orsaker till lågt TSH är hypofysskada och svår allmänsjukdom.

Bakgrundsinfo:

Tyroideastimulerande hormon (TSH), bildas i hypofysens framlob. Frisättningen stimuleras av thyreotropin releasing hormon (TRH) från hypothalamus och hämmas av tyroideahormonerna, T3 och T4. Nivån varierar under dygnet och är högre på natten än på dagen. TSH stimulerar sköldkörteln till sekretion av tyroxin (T4) och trijodtyronin (T3).

Höga värden ses vid primär hypothyreos då sköldkörteln producerar för lite hormon. TSH kan också vara övergående stegrat under tillfrisknande efter en allvarlig sjukdom. Mycket ovanliga orsaker till högt TSH är t ex hypofystumör, eller att hypofysen är okänslig för tyroideahormon. Falskt högt värde kan ses vid interferens. TSH analyseras med immunmetrisk metod och heterofila antikroppar kan ge interferens.

Låga värden ses vid primär hyperthyreos när sköldkörteln bildar för mycket hormon. Andra orsaker till lågt TSH är t ex hypofysskada, svår allmänsjukdom, vissa mediciner såsom kortikosteroider och dopamin

Metod: Chemiluminescens

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?