Vancomycin, P-

  • Klinisk kemi

Laboratorium

Klinisk kemi Falun

Remiss/beställning

TakeCare-beställning inom Region Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi 

Ange klockslag för provtagningen på remissen. En remiss vid varje provtagningstillfälle

Provtagningsmateriel

Rör med Li-heparin och gel, mintgrön propp


Kapillärt, mikrorör med Li-heparin, grön propp

Provtagning

Venprovtagning

Kapillärprovtagning

Minsta provmängd

Venprov 2 ml (2 cm blod i röret)
Kapillärprov enligt rörleverantör

Kommentar

Generell hantering av rör efter provtagning

Akutanalys

Ja

Biobanksprov

Nej

Ackrediterad

Ja

Metodinformation   (Åtkomst endast inom Region Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)

Dela:

Hade du nytta av informationen?