Akuta analyser och undersökningar

Vissa analyser och undersökningar kan tas omhand och utföras direkt efter ankomsten till Laboratoriet om medicinska skäl finns enligt listan här i bokstavsordning.

Information om Analysprioritet och svarstider

Följande analyser/undersökningar går att beställa akut:

A

Akut drog-testremsa

ALAT, P-

Albumin, P-

Albumin, Csv-

Albumin, dU-

Albumin natt, tU-

Albumin/Krea-kvot

Albuminkvot, Csv/P-

ALP, P-

Ammonium, P-

Amylas, pankreas, P-

Antitrombin, P-

Apixaban, P-

APT-tid, P-

ASAT, P-

B

BAS-test, B-

BAS-test barn < 4 mån, B-

Bikarbonat, aktuellt, S-

Bilirubin konjugerat, P-

Bilirubin, totalt, P-

Blodgaser, a/k/v-B-

Blodgasscreen, vB-

Blodgrupp, akut, B-

C

Ca fritt, S- (B-)

Ca korr., P-

Calcium, P-

Celler, Csv-

CK, P-

Corbiopsi, Cyt-

CRP, P-

Cystatin C, P-

D

D-dimer, P-

Digoxin, S-

Drog-screen, testremsa, U-

E

Erytrocyter, EPK, B-

Etanol, P-

Etylenglykol, P-

EVF, B-

F

Fenobarbital, P-

Fenytoin, P-

Fibrinogen, P-

Fosfat, P-

Fryssnitt, Hist-

G

Gentamicin, P-

Glukos, Csv-

Glukos, Ledv-

Glukos, fP-

Glukos, P-

Glukos, Plv-

Graviditetstest, U-

GT, P-

H

Haptoglobin, S-

Hemoglobin, Hb, B-

Hemoglobin, F-

Hemoglobin, Hb, P-

HCG, U-

Heparin, LMW (anti-Xa), P-

I

Isopropanol, P-

J

Järn, fP-

K

Kalium, P-

Karbamazepin, P-

Klorid, P-

Koloxidhemoglobin, B-

Kortisol, S-

Kreatinin, P-

L

Laktat, Csv-

Laktat, Ledv-

LD, S-

Leukocyter, Ledv-

Leukocyter, Plv-

Leukocyter, LPK, B-

Leukocyter neutrofila, LPK neutro, B- 

Litium, Li, S-

M

Magnesium, Mg, P-

Medelvärde erytrocytvolym, Ery-MCV, B-

Metanol, P-

Methemoglobin, MetHb, B-

Mononukleos, heterofila antikroppar, B/P/S-

Myoglobin, P-

N

Natrium, Na, P-

NT-pro-BNP, P-

O

Osmolalitet, P-

Osmolalitet, U-

P

Paracetamol, P-

Protrombinkomplex, PK, P-

Protrombinkomplex, PK, kapillärt, B-

Procalcitonin, P-

S

S100B, S-

Salicylater, P-

Spektrofotometri, Csv-

SR, B-

T

T3, fritt, S-

T4, fritt, S-

Testremsa, U-

Transferrin, fP-

Transferrinmättnad, fP-

Trombocyter, B-

Troponin I, P-

Troponin I Stratus, P-

TSH, S-

U

Urea, P-

V

Valproat, P-

Vancomycin, P-

Dela:

Hade du nytta av informationen?