Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Akuta analyser och undersökningar

Vissa analyser och undersökningar kan tas omhand och utföras direkt efter ankomsten till Laboratoriet om medicinska skäl finns enligt listan här i bokstavsordning.

Information om Analysprioritet

Följande analyser/undersökningar går att beställa akut:

A

Aceton, P-

Akut drog-testremsa

ALAT, P-

Albumin, P-

Albumin, Csv-

Albumin, dU-

Albumin natt, tU-

Albumin/Krea-kvot

Albuminkvot, Csv/P-

ALP, P-

Ammonium, P-

Amylas, pankreas, P-

Antitrombin, P-

Apixaban, P-

APT-tid, P-

ASAT, P-

B

BAS-test, B-

BAS-test barn < 4 mån, B-

Bikarbonat, aktuellt, S-

Bilirubin konjugerat, P-

Bilirubin, totalt, P-

Blodgaser, a/k/v-B-

Blodgasscreen, vB-

Blodgrupp, akut, B-

C

Ca fritt, S- (B-)

Ca korr., P-

Calcium, P-

Celler, Csv-

CK, P-

Corbiopsi, Cyt-

CRP, P-

Cystatin C, P-

D

D-dimer, P-

Digoxin, S-

Drog-screen, testremsa, U-

E

Erytrocyter, EPK, B-

Etanol, P-

Etylenglykol, P-

EVF, B-

F

Fenobarbital, P-

Fenytoin, P-

Fibrinogen, P-

Fosfat, P-

Fryssnitt, Hist-

G

Gentamicin, P-

Glukos, Csv-

Glukos, Ledv-

Glukos, fP-

Glukos, P-

Glukos, Plv-

Graviditetstest, U-

GT, P-

H

Hemoglobin, Hb, B-

Hemoglobin, F-

Hemoglobin, Hb, P-

HCG, U-

Heparin, LMW (anti-Xa), P-

I

Isopropanol, P-

J

Järn, fP-

K

Kalium, P-

Karbamazepin, P-

Klorid, P-

Koloxidhemoglobin, B-

Kortisol, S-

Kreatinin, P-

L

Laktat, Csv-

Laktat, Ledv-

Laktat, vB-

LD, S-

Leukocyter, Ledv-

Leukocyter, Plv-

Leukocyter, LPK, B-

Leukocyter neutrofila, LPK neutro, B- 

Litium, Li, S-

M

Magnesium, Mg, P-

Medelvärde erytrocytvolym, Ery-MCV, B-

Metanol, P-

Methemoglobin, MetHb, B-

Mononukleos, heterofila antikroppar, B/P/S-

Myoglobin, P-

N

Natrium, Na, P-

NT-pro-BNP, P-

O

Osmolalitet, P-

Osmolalitet, U-

P

Paracetamol, P-

Protrombinkomplex, PK, P-

Protrombinkomplex, PK, kapillärt, B-

Procalcitonin, P-

S

S100B, S-

Salicylater, P-

Spektrofotometri, Csv-

SR, B-

SR, mikro, B-

T

T3, fritt, S-

T4, fritt, S-

Testremsa, U-

Transferrin, fP-

Transferrinmättnad, fP-

Trombocyter, B-

Troponin I, P-

Troponin I Stratus, P-

TSH, S-

U

Urea, P-

V

Valproat, P-

Vancomycin, P-

Dela:

Hade du nytta av informationen?