Allmänna anvisningar vid provtagning

På dessa sidor finns information om:

Analysprioritet och svarstider - om analyser/undersökningar går att beställa akut och hur snabbt man kan räkna med att få svar.

Att ta prover på isbad - arbetssättet för att ta prover på isbad.

Biobank - vad som gäller för prover som sparas i regionens biobanker, t ex tillfråga patienten om samtycke.

Blodsmitta - nya föreskrifter finns från Arbetsmiljöverket vid hantering av prover med konstaterad blodsmitta.

Förkortningar - laboratoriemedicin använder många förkortningar, både för provmaterial och enheter i svaren.

Förvaring och transport av prov - om prover behöver skickas till LmD eller till laboratorier utanför länet är det viktigt hur de förvaras och transporteras.

Obduktion - Information om bårhus och uttagning av implantat, t.ex. pacemaker.

Patientsäkerhet - ID-kontroll inför provtagning, godkända ID-nummer och kodning av prover.

Preanalytiska faktorer - Vad kan påverka provet så att analysresultatet inte ger säker vägledning för behandling och uppföljning av patientens sjukdomstillstånd?

Provtagningsmateriel - upphandlat provtagningsmateriel i vår region.

Remisser - beställning av undersökningar och analyser från LmD sker i TakeCare. Pappersremiss är reservrutin och för beställare utanför Landstinget Dalarna.

Hade du nytta av informationen?