Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Analysprioritet och skickeprover

Alla prover inom Laboratoriemedicin Dalarna och Patologi och cytologi Dalarna besvaras så fort som möjligt

Inkomna prover besvaras i tur och ordning så fort som provförberedelser och analys-/undersökningsteknik tillåter. Vid medcinskt allvarliga situationer görs omprioriteringar för snabbare provsvar på vissa analyser/undersökningar.

Prover som inte kan analyseras/undersökas inom LmD skickas till annat laboratorium.

Klinisk kemi

Rutinprov

Akutprov

Medicinska larmvärden

Klinisk mikrobiologi

Bakterieodlingar och Serologiprover

Svarssätt

Transfusionsmedicin

Se blodgruppsserologiska tester

Patologi och cytologi Dalarna

Akutsvar-telefonsvar

Fryssnitt

Normalsvar 

Snabbsvar

SVF (Standardiserade vårdförlopp)

Skickeprover

De vanligaste skickeproverna finns upptagna i Provtagningsanvisningar Lab.

Undvik, om möjligt, att skicka prover fredagar eller dag före storhelg. Det finns risk att proverna inte hinner fram till mottagande laboratorium i tid.

Vårt val av laboratorium tar hänsyn till det regionala samarbetet, men även till analyskvalitet och pris. I första hand väljs ackrediterade laboratorier.

Länk till laboratorier i Sverige Vårdverktyget.se/Provtagningsanvisningar

Dela:

Hade du nytta av informationen?