Analysprioritet och skickeprover

Alla prover inom Laboratoriemedicin Dalarna och Patologi och cytologi Dalarna besvaras så fort som möjligt

Inkomna prover besvaras i tur och ordning så fort som provförberedelser och analys-/undersökningsteknik tillåter. Vid medcinskt allvarliga situationer görs omprioriteringar för snabbare provsvar på vissa analyser/undersökningar.

Prover som inte kan analyseras/undersökas inom LmD skickas till annat laboratorium.

Klinisk kemi

Rutinprov

Akutprov

Medicinska larmvärden

Klinisk mikrobiologi

Bakterieodlingar och Serologiprover

Svarssätt

Transfusionsmedicin

Se blodgruppsserologiska tester

Patologi och cytologi Dalarna

Akutsvar-telefonsvar

Fryssnitt

Normalsvar 

Snabbsvar

SVF (Standardiserade vårdförlopp)

Skickeprover

De vanligaste skickeproverna finns upptagna i Provtagningsanvisningar Lab.

Undvik, om möjligt, att skicka prover fredagar eller dag före storhelg. Det finns risk att proverna inte hinner fram till mottagande laboratorium i tid.

Vårt val av laboratorium tar hänsyn till det regionala samarbetet, men även till analyskvalitet och pris. I första hand väljs ackrediterade laboratorier.

Länk till laboratorier i Sverige Vårdverktyget.se/Provtagningsanvisningar

Dela:

Hade du nytta av informationen?