Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Märkning av prov

Här beskriver vi arbetssättet för att korrekt märka provkärl.

Provkärl (rör, flaskor, burkar, utstryksglas, mm) skall i normalfall märkas före och kontrolleras vid provtagning.

Om det finns hinder för detta skall provkärlet märkas i direkt anslutning till provtagningen, innan man lämnar patienten. Vid märkning med streckkod måste etiketten vara rätt placerad för att avläsning ska kunna ske maskinellt.

Etikett från journalsystemet används vid elektronisk analysbeställning inom Region Dalarna.

Vid eventuell analysbeställning på pappersremiss till laboratorierna inom LmD ska prov märkas med streckkodsetikett för patient-ID, remiss med streckkodsetikett för patient-ID, beställare och svarsmottagare.

Placering av etiketter på blodrör, preparatrör och odlingsflaskor

Den ökade automatiseringen och datoriseringen av provregistrering, analys/undersökning och svarsrapportering vid Laboratoriemedicin Dalarna har som syfte att ge snabbare analysresultat och ökad patientsäkerhet.

Detta ställer större krav på märkning av prover som lämnas in för att dessa ska kunna registreras vid ankomst och avläsas korrekt i analysinstrument.

Felaktig märkning ger som följd en fördröjning av provsvar eftersom provet måste hanteras flera gånger i systemet och patientsäkerheten äventyras om etiketter måste lossas från provkärlet och placeras om.

Förtydligande om placering av etiketter på blodrör

Det är viktigt att säkerställa att hela etiketten är synlig för streckkodsläsare. Placera streckkodsetiketten i rörets längsriktning, rakt och så nära rörets propp som möjligt. Undvik att etiketten hamnar snett på röret.

Det är också viktigt att blodrörets innehåll är synligt för lab.personalen. Lämna därför en spalt som inte är täckt av etiketten. Om etiketten placeras ovanpå rörets befintliga etikett (kant i kant) så blir det en lagom spalt.

Korrekt placering av etiketter på blodrör

Etiketter på prover till Klinisk Patologi/Cytologi

Etiketterna med patientdata ska sitta vågrätt på burkarna för gynekologisk cellprovskontroll och får inte skymma vätskenivån i burken.

Korrekt placering av etikett på burk till gynekologisk cellprovskontroll

Streckkodsetiketter ska placeras lodrätt (dvs längs efter), på små preparatburkar och rör till histologi, som skickas till Patologen.

Korrekt placering av etikett på preparatrör

Blododlingsflaskor till klinisk mikrobiologi

Streckkodsetiketten med patient-ID placeras i odlingsflaskans längsriktning vid sidan av flaskans befintliga streckkodsetikett. Markering finns för lämplig placering. Den befintliga streckkodsetiketten får inte klistras över!

Korrekt placerade etiketter på blododlingsflaskor

Etiketter ska vara fria från veck, rynkor eller andra skador. Undvik att skriva något, t ex datum eller provtagningstid, intill streckkoden på etiketter, skriv nedanför streckkoden.

Dela:

Hade du nytta av informationen?