Prover till externa laboratorier

De vanligaste skickeproverna finns upptagna i Provtagningsanvisningar Lab.

Undvik, om möjligt, att skicka prover fredagar eller dag före storhelg. Det finns risk att proverna inte hinner fram till mottagande laboratorium i tid.

Vårt val av laboratorium tar hänsyn till det regionala samarbetet, men även till analyskvalitet och pris. I första hand väljs ackrediterade laboratorier.

Länk till laboratorier i Sverige Vårdverktyget.se/Provtagningsanvisningar

 

Hade du nytta av informationen?