Analysprioritet och svarstider

Alla prover inom Laboratoriemedicin Dalarna och Patologi och cytologi Dalarna besvaras så fort som möjligt

Inkomna prover besvaras i tur och ordning så fort som provförberedelser och analys-/undersökningsteknik tillåter. Vid medcinskt allvarliga situationer görs omprioriteringar för snabbare provsvar på vissa analyser/undersökningar.

Prover som inte kan analyseras/undersökas inom LmD skickas till annat laboratorium.

Klinisk kemi

Rutinprov

Akutprov

Medicinska larmvärden

Klinisk mikrobiologi

Bakterieodlingar och Serologiprover

Svarssätt

Transfusionsmedicin

Se blodgruppsserologiska tester

Patologi och cytologi Dalarna

Akutsvar-telefonsvar

Fryssnitt

Normalsvar 

Snabbsvar

SVF (Standardiserade vårdförlopp)

Hade du nytta av informationen?