Fryssnitt klinisk patologi/cytologi

Svar på fryssnitt lämnas per telefon inom 30 minuter efter att provet kommit till laboratoriet. För immunohistokemisk färgning tillkommer ca 30 minuter. Ett skriftligt utlåtande görs vid diagnostillfället.

Prov för fryssnitt levereras direkt till mottagande personal tillsammans med remiss i 2 exemplar, (om det är bröst i 3 exemplar) och får inte behandlas med formalin. Fryssnitt bör endast användas då den morfologiska bedömningen har betydelse för vidare handläggning av en pågående operation.

Sedan fryssnittet besvarats, fixeras den frysta biten i formalin och bedöms som vanligt rutinpreparat. Ett nytt utlåtande, på nytt remissnummer, ges på det rutinbehandlade materialet.

Fryssnitt ska föranmälas per telefon (023-4)92797 och tas emot mellan kl 07.30 - 16.15.

Hade du nytta av informationen?