Klinisk kemi - Akutprov

Klinisk kemi - Akutprov

Om man på kliniska grunder behöver ett snabbt provsvar kan provet beställas som Akutprov. Undersökningar som normalt kan beställas med Akutprov finns markerade med Ja under rubriken Akutanalys i Provtagningsanvisningarna. De finns också angivna i en separat lista, se lista över akuta analyser

På jourtid (kvällar, nätter och helger) utförs endast akutanalyser enligt "Akutprovslistan". I speciella fall kan även andra undersökningar utföras som Akutprov efter dialog med laboratoriet.

Akutprover undersöks med högsta prioritet direkt efter ankomst till laboratoriet. Förväntad svarstid för de allra flesta akutprover är inom 60 minuter från ankomst till utförande laboratorium. Ett fåtal prover har av praktiska skäl en något längre förväntad akutsvarstid. Tiden finns i dessa fall angiven i provtagningsanvisningarna under rubriken Förväntad svarstid.

En extra kostnad för akutprover debiteras och beräknas genom att listpriset multipliceras med en akutfaktor enligt gällande prislista.

Provsvaret för akutprover lämnas snarast till beställaren enligt förvalt svarssätt för akutsvar.

Hade du nytta av informationen?