Klinisk kemi - Medicinska larmvärden

Klinisk kemi - Medicinska larmvärden

Rapportering till kund av medicinska larmvärden

Ett medicinsk larmvärde är ett kraftigt avvikande analysresultat som laboratoriet rapporterar omgående per telefon till beställande enhet. Dokumentet för medicinska larmgränser hittar du på följande länk: Länk till LmDs dokument "Medicinska larmvärden" (länken fungerar endast inom Region Dalarna, övriga kunder kan kontakta Laboratoriemedicin för tillgång till dokumentet). I dokumentet finns en förteckning över de analyser och larmgränser som gäller. Innan vi ringer kontrolleras resultatet. Det finns utarbetade rutiner för kontakter med kunden såväl på dagtid som kvälls- och helgtid när många beställande enheter har stängt.

Hade du nytta av informationen?